VIGSEL

Tager du....


... det är dags att säga ja till varandra. I glädje och i sorg, härifrån till evigheten.


Kyrkan är prästens arbetsplats och han/hon bestämmer hur fotografen får röra sig. Ibland vill de inte att man ska röra sig alls som fotograf och ibland finns vissa restiktioner. Ibland vill de heller inte att någon annan än fotografen fotar under vigseln.


Ni som brudpar får i uppgift av mig att prata med prästen och fråga vad som går bra under vigseln.

Jag respekterar prästens önskemål och pratar med henne/honom innan vigseln så att allt är OK.


För mig är det viktigt att era familjer, vänner och gäster är närvarande vid er vigsel eftersom det är ett av de största ögonblicken i ens liv, när man blir fru & man. Jag vill att de ska fokusera på er och dras med i stunden och känslorna, inte stå med mobilen eller kameran i högsta hugg för att inte missa något.


Självklart fångar jag också era nära & kära på bild under vigseln och överblicksfoton om så önskas.